Over Inextenso

Inextenso staat voor een droomverblijf dat volledig beantwoordt aan al uw wensen, totale afwerking van het begin tot het einde. Inextenso is reeds meer dan 20 jaar actief met projectontwikkeling van woongelegenheden en het realiseren van zowel appartementsgebouwen als woningen.

Eén persoon voor ontwikkeling, aankoop grond, ontwerp, bouw, verkoop of verhuur van eigen appartementen. Coördinatie van verschillende aannemers geeft een mooi samenspel en tijdsbesparing voor het realiseren van de gebouwen en komt enkel de klant ten goede.

Projectontwikkelaar: Guido Voeten

Stevennekens 25 - 2310 Rijkevorsel - Belgie
Tel.: 0032.475.56.61.61 // fax.: 0032.3.314.61.61