Over Inextenso

Inextenso staat voor een droomverblijf dat volledig beantwoordt aan al uw wensen, totale afwerking van het begin tot het einde. Inextenso is reeds een 15 tal jaar bezig met projectontwikkeling van woongelegenheden en het realiseren van zowel appartementsgebouwen als woningen.
Lees verder

Stevennekens 25 - 2310 Rijkevorsel - Belgie
Tel.: 0032.475.56.61.61 // fax.: 0032.3.314.61.61